Preview Mode Links will not work in preview mode

Elitepauper Podcast: Ekte Verhalen


Nov 17, 2022

In elfde aflevering van het vierde seizoen van de Ekte Verhalen podcast van Elitepauper gaan we met twee nachtdieren in de vroege ochtend het gesprek aan. En wat voor gesprek. Een gesprek over recht en over dance. Over ideale dagen en onveilige werkplekken. Over leven in het moment en taakjes op je lijstje. Over ouder wordende lichamen en jonge geesten. Over muziek, rave, kunst en creativiteit. Van ratraces naar buitenbeentjes. Van plaatjes draaien naar spirituele APK’s. Van prikkels nodig hebben om te voelen dat je leeft, tot grip krijgen op je agenda. Van Fusion Festival in Duitsland naar gabber cd’s in je slaapkamer. Van strafrecht naar merkenrecht. Van voorzitten tot afters. Van dance naar advocatuur. En dat maakt de cirkel rond. In deze afdeling gaan we met een heel groot genoegen het gesprek aan met dance-advocaat Sander Petit. En dat is zelfs in de vroege ochtend een pracht van een gesprek geworden.